INTELLECTUAL PROPERTY IN THE INNOVATION ACTIVITY OF THE CONSTRUCTION BUSINESS IN BULGARIA FOR 10 YEARS PERIOD
INTELLECTUAL PROPERTY IN THE INNOVATION ACTIVITY OF THE CONSTRUCTION BUSINESS IN BULGARIA FOR 10 YEARS PERIOD

Maria Markova


ИНДУСТРИЯ 4.0 – ТРАНСФОРМАЦИОННО ЛИДЕРСТВО И КОРПОРАТИВНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО: ИНСТРУМЕНТИ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ
INDUSTRY 4.0 – TRANSFORMATION LEADERSHIP AND CORPORATE ENTREPRENEURSHIP: TOOLS FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Кирил Радев


ОСОБЕНОСТИ НА ДРУЖЕСТВАТА СЪС СПЕЦИАЛНА ИНВЕСТИЦИОННА ЦЕЛ СЕКЮРИТИЗИРАЩИ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
CHARACTERISTICS OF SPECIAL PURPOSE VEHICLES SECURITIZING REAL ESTATES

Марин Гълъбов


ПРЕДВАРИТЕЛНИЯТ КОНТРОЛ КАТО ИНСТРУМЕНТ НА МЕНИДЖМЪНТА
EX-ANTE CONTROL AS A MENAGEMANT INSTRUMENT

Ина Лечева


НЯКОИ АСПЕКТИ ПРИ ПРИДОБИВАНЕТО НА ЖИЛИЩЕ НА ПЪРВИЧНИЯ И ВТОРИЧНИЯ ПАЗАР НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ В БЪЛГАРИЯ
SOME ASPECTS IN THE ACQUISITION OF RESIDENTIAL REAL ESTATE IN PRIMARY AND SECONDARY REAL ESTATE MARKET IN BULGARIA

Яна Стоенчева


ПРЕДПРОЕКТНИТЕ ПРОУЧВАНИЯ – ОСНОВОПОЛАГАЩ ЕЛЕМЕНТ В ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПРОЦЕС
PRELIMINARY RESEARCH - A FOUNDATIONAL COMPONENT IN THE INVESTMENT PROCESS

Антоан Влаев


СЪЩНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ЛУКСОЗНИТЕ ЖИЛИЩНИ ИМОТИ
ESSENTIAL FEATURES OF LUXURY RESIDENTIAL PROPERTIES

Кристиян Вълчев


ИЗПОЛЗВАНЕ НА НЕПЕЧАТНИ МЕДИИ В АГЕНЦИИТЕ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
USE OF DIGITAL MEDIA IN REAL ESTATE AGENCIES

Филип Бояджиев


 

10-та Юбилейна международна научно-практическа конференция

„НЕДВИЖИМИ ИМОТИ & БИЗНЕС”

под патронажа на ректора на УНСС проф. д-р Димитър Димитров

 

 
 
 
Индексиране в 
 
 
 
© Copyright 2017 . All Rights Reserved Списание "Недвижими имоти & Бизнес"