Том 6 (4)

THE SMART CITY VISION: CUTTING-EDGE BUSINESS PROJECTS IN DUBAI

Rashid AlKaitoob, Lyudmila Mihaylova, Emil Papazov


ТЕНДЕНЦИИ НА ПАЗАРА НА ОФИС И ТЪРГОВСКИ ПЛОЩИ В БЪЛГАРИЯ
OFFICE AND RETAIL MARKET TRENDS IN BULGARIA

Драгомир Стефанов


РЕАЛИЗИРАНЕ НА СОЦИАЛНИ ПРОДАЖБИ ЧРЕЗ ПРОФЕСИОНАЛНАТА B2B МРЕЖА LINKEDIN - ПРИНЦИПИ, ЕТАПИ И МЕТРИКИ
SOCIAL SELLING THROUGH THE PROFESSIONAL B2B NETWORK LINKEDIN - PRINCIPLES, STAGES AND METRICS

Николай Ванков, Иво Михайлов


ПРАВЕН СТАТУТ НА ЧЕРНОМОРСКАТА КРАЙБРЕЖНА ПЛАЖНА ИВИЦА
LEGAL STATUS OF BLACK SEA BEACHES

Деян Дунавски


ПО НЯКОИ ВЪПРОСИ НА ЗАКОНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ (ЗУЕС) И ПРИЛОЖИМОСТТА НА ЧЛ. 2 ОТ ЗУЕС
LEGAL ISSUES AND PROBLEMS IN THE APPLICATION OF ART. 2 OF THE CONDOMINIUM OWNERSHIP MANAGEMENT ACT

Христина Георгиева


ИЗИСКВАНИЯТА НА ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ (ЗМИП) И ДЕЙНОСТТА НА АГЕНЦИИТЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ: ПРОБЛЕМИ ПРИ ПРИЛАГАНЕТО И ВЪЗМОЖНИ РЕШЕНИЯ
THE REQUIREMENTS OF THE ANTI-MONEY LAUNDERING MEASURES ACT (AMLMA) AND THE ACTIVITIES OF… REAL ESTATE AGENCIES: PROBLEMS IN IMPLEMENTATION AND POSSIBLE SOLUTIONS

Полина Стойкова


СТРАТЕГИЧЕСКА РОЛЯ НА СТРОИТЕЛСТВОТО В ИКОНОМИКАТА НА БЪЛГАРИЯ
THE CONSTRUCTION SECTOR AS A STRATEGIC PART FROM THE BULGARIAN ECONOMICS

Даниел Парушев, Илиян Чабуклийски


10-та Юбилейна международна научно-практическа конференция

„НЕДВИЖИМИ ИМОТИ & БИЗНЕС”

под патронажа на ректора на УНСС проф. д-р Димитър Димитров

 

 
 
 
Индексиране в 
 
 
 
© Copyright 2017 . All Rights Reserved Списание "Недвижими имоти & Бизнес"