Списанието "Недвижими имоти & Бизнес" се издава четири пъти в годината – през март, юни, октомври и декември месец.
Авторите получават по електронна поща от редакционния екип потвърждение за приети за рецензиране ръкописи в 7-дневен срок.
В рамките на 30 дни след приемането на ръкописите за рецензиране, авторите се уведомяват за решението на редакционната колегия за публикуване на статиите.

10-та Юбилейна международна научно-практическа конференция

„НЕДВИЖИМИ ИМОТИ & БИЗНЕС”

под патронажа на ректора на УНСС проф. д-р Димитър Димитров

 

 
 
 
Индексиране в 
 
 
 
© Copyright 2017 . All Rights Reserved Списание "Недвижими имоти & Бизнес"