НАУЧЕН КОМИТЕТ

 

Председател:
проф. д-р Георги Забунов, Ръководител катедра „Недвижима собственост”

Членове:

проф. д-р Йорданка Йовкова
проф. д-р Марин Гълъбов
доц. д-р Емил Папазов
доц. д-р Драгомир Стефанов
доц. д-р Василка Стаменова
доц. д-р Драгомир Бояджиев
доц. д-р Тихомир Пелов
доц. д-р Надя Гилина
доц. д-р Яна Стоенчева

 

 

9-та международна научно-практическа конференция

„НЕДВИЖИМИ ИМОТИ & БИЗНЕС”

под патронажа на ректора на УНСС проф. д-р Димитър Димитров

/конференцията ще бъде проведена хибридно - на живо и онлайн в платформата MS Teams/

 

 
 
 
Индексиране в 
 
 
 
© Copyright 2017 . All Rights Reserved Списание "Недвижими имоти & Бизнес"