10-та Юбилейна международна научно-практическа конференция
„НЕДВИЖИМИ ИМОТИ & БИЗНЕС”
под патронажа на ректора на УНСС проф. д-р Димитър Димитров

Недвижими имоти & Бизнес е рецензирано електронно академично списание със свободен достъп, индексирано в CEEOL и EBSCO. За публикуване се приемат оригинални научни и изследователски трудове в областта на изграждането, търговията и мениджмънта на недвижима собственост, както и свързаните с това въпроси от икономиката и управлението. Нашата цел е да предоставим интелектуална платформа на учени и представители на бизнеса от цял свят, с цел насърчаване на споделянето и обсъждането на актуални проблеми и въпроси в областта на недвижимите имоти и бизнеса с тях. Всички статии са на разположение на читателите, без заплащане на абонаментни такси.

Списанието Недвижими имоти & Бизнес се издава от академичният състав на катедра „Недвижима собственост” при Бизнес факултета на Университета за национално и световно стопанство – София. Катедрата има повече от 15 годишен опит в обучението на студенти по специалностите „Бизнес с недвижими имоти”, „Мениджмънт на недвижимата собственост”, „Пропърти мениджмънт” и др.

Недвижими имоти & Бизнес е триезично списание. Авторите сами избират дали да предадат ръкописите си на български, английски или руски език. Постъпилите ръкописи се оценяват чрез системата peer-review от независими рецензенти на принципа на „двойната слепота”.
За оформление на статия съгласно изискванията на списанието, сроковете и таксата за публикуване, моля, посетете секцията: Изискване към авторите.

Статиите се изпращат по e-mail до редакционния екип, на адрес: editor@realestatejournal-bg.org

05 април 2024

Срок за регистрация за участие в конференцията.

11 април 2024

Получаване на потвърждение за приета заявка за участие.

3 май 2024

Срок за изпращане на пълните текстове на статиите и за превеждане на такса за участие.

8 май 2024

Получаване на програма на конференцията.

© Copyright 2017 . All Rights Reserved Списание "Недвижими имоти & Бизнес"