Недвижими имоти & Бизнес е рецензирано електронно академично списание, публикуващо оригинални научни и изследователски трудове в областта на бизнеса с недвижима собственост, както и свързаните с това въпроси от икономиката и управлението.

Недвижими имоти & Бизнес е подходяща научна платформа за учени от страната и чужбина от областта на икономиката, мениджмънта, финансите, маркетинга и други области на обществените науки. Автори и читатели на списанието също са представители от различните сфери на бизнеса с недвижима собственост – фирмите, занимаващи се със строителство, търговия, управление и оценка на имоти.

Основните тематични раздели, които намират място в списанието, са:

 • Анализ на сектора на недвижимата собственост;
 • Пропърти мениджмънт;
 • Фасилити мениджмънт;
 • Иновации и тенденции в строителството и строителните материали;
 • Анализ на пазара на недвижими имоти;
 • Маркетинг на недвижими имоти;
 • Търговия с недвижими имоти;
 • Счетоводни аспекти на търговията и управлението на собствеността;
 • Актуални предизвикателства пред градоустройството и планирането на населените места;
 • Финансиране и инвестиции в недвижими имоти;
 • Правни аспекти на бизнеса с недвижими имоти;
 • Оценяване на недвижими имоти;
 • Застраховане на недвижими имоти;
 • Управление на човешките ресурси в бизнеса с имоти;
 • Управление на риска при операциите с недвижими имоти;
 • Финансов анализ и др.

10-та Юбилейна международна научно-практическа конференция

„НЕДВИЖИМИ ИМОТИ & БИЗНЕС”

под патронажа на ректора на УНСС проф. д-р Димитър Димитров

 

 
 
 
Индексиране в 
 
 
 
© Copyright 2017 . All Rights Reserved Списание "Недвижими имоти & Бизнес"