Таксата за участие в конференцията е 100 лв. От такса са освободени участниците от УНСС.

Таксата за участие дава право за публикуване на една статия в печатното списание "Недвижими имоти & Бизнес", както и за участие в конференцията и на коктейла след нея без значение от броя на съавторите. Авторът получава 2 екземпляра от списанието по пощата (пощенските разходи са за сметка на автора). За всеки следващ екземпляр от списанието, авторът доплаща 5 лв.

При положителна рецензия, авторът ще бъде известен по електронна поща за подробности около превода на таксата.

Забележка: При желание от страна на участника в конференцията за издаване на фактура, моля това да бъде изрично посочено в писмото, с което е изпратен пълният текст на статията и сканираното платежно нареждане! В писмото да се посочат и данни за фактурата.

10-та Юбилейна международна научно-практическа конференция

„НЕДВИЖИМИ ИМОТИ & БИЗНЕС”

под патронажа на ректора на УНСС проф. д-р Димитър Димитров

 

 
 
 
Индексиране в 
 
 
 
© Copyright 2017 . All Rights Reserved Списание "Недвижими имоти & Бизнес"