ИНДУСТРИЯ 4.0 – ТРАНСФОРМАЦИОННО ЛИДЕРСТВО И КОРПОРАТИВНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО: ИНСТРУМЕНТИ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ

Кирил Радев

Abstract: In context with the goals and scope of Industry 4.0, the article presents contemporary / new paradigms
and characteristics of transformational leadership and corporate entrepreneurship. The main criteria for
competitiveness in the era of the digital economy are outlined. Variants are proposed for the applicability of
Transformational Leadership and Corporate Entrepreneurship as tools for the sustainable development of business
organizations under Industry 4.0.

Key words: Industry 4.0, transformational leadership, corporate entrepreneurship, innovation, sustainable development

Сваляне на пълния текст в PDF формат

Връщане към съдържанието на броя

9-та международна научно-практическа конференция

„НЕДВИЖИМИ ИМОТИ & БИЗНЕС”

под патронажа на ректора на УНСС проф. д-р Димитър Димитров

/конференцията ще бъде проведена хибридно - на живо и онлайн в платформата MS Teams/

 

 
 
 
Индексиране в 
 
 
 
© Copyright 2017 . All Rights Reserved Списание "Недвижими имоти & Бизнес"