СЪЩНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ЛУКСОЗНИТЕ ЖИЛИЩНИ ИМОТИ

Кристиян Вълчев

Abstract: Luxury residential properties have become an object of interest to an increasing part of society, but their
essence and characteristics are not considered in the scientific literature. For the purpose of clarifying and defining
luxury residential property, the scope and content of related terms such as "real estate", "real estate", etc. should first
be considered.

Key words: Development; luxury homes; market, model, real estate;

Сваляне на пълния текст в PDF формат

Връщане към съдържанието на броя

10-та Юбилейна международна научно-практическа конференция

„НЕДВИЖИМИ ИМОТИ & БИЗНЕС”

под патронажа на ректора на УНСС проф. д-р Димитър Димитров

 

 
 
 
Индексиране в 
 
 
 
© Copyright 2017 . All Rights Reserved Списание "Недвижими имоти & Бизнес"