ТЕНДЕНЦИИ ПРИ ПАЗАРА НА ЖИЛИЩА В БЪЛГАРИЯ

Аглика Кънева

Abstract: In this article, key indicators have been examined for the housing market in Bulgaria over the period 2015 – 2021. A comparative analysis has been made of the dynamics of the indicators by statistical regions and for some cities. The major trends of development of the housing market in Bulgaria have been outlined.

Key words: housing; housing market; house price index; Bulgaria.

Сваляне на пълния текст в PDF формат


Връщане към съдържанието на броя

10-та Юбилейна международна научно-практическа конференция

„НЕДВИЖИМИ ИМОТИ & БИЗНЕС”

под патронажа на ректора на УНСС проф. д-р Димитър Димитров

 

 
 
 
Индексиране в 
 
 
 
© Copyright 2017 . All Rights Reserved Списание "Недвижими имоти & Бизнес"