СПЕЦИФИЧНИ ОСОБЕНОСТИ ПРИ СЧЕТОВОДНОТО ОТЧИТАНЕ НА ПРИДОБИВАНЕТО НА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ ЧРЕЗ СТРОЕЖ

Мая Начкова

Abstract: This publication highlights the specific features of accounting of the acquisition of fixed tangible assets through construction. This method of fixed tangible asset acquisition is characterised with specific accounting operations, depending on the type of construction, i.e. whether it is carried out by the enterprise itself, or whether it is carried out by virtue of construction agreement by a specialised construction company. The accounting of fixed tangible asset acquisition through the purchase of property right of construction is also specific. The objective of this publication is to present, justify and outline, in the light of good accounting practices, the specific features of accounting of the acquisition of fixed tangible assets through construction, in terms of content, time periods for completion, construction manner and technology. The information about the acquisition of fixed tangible assets through construction should be disclosed in the enterprise’s financial statements in timely, fair, objective, correct, true and accurate manner.

Key words: financial frauds and crimes; real estates; independent financial audit; fixed tangible assets; construction; financial statements.

Сваляне на пълния текст в PDF формат


Връщане към съдържанието на броя

9-та международна научно-практическа конференция

„НЕДВИЖИМИ ИМОТИ & БИЗНЕС”

под патронажа на ректора на УНСС проф. д-р Димитър Димитров

/конференцията ще бъде проведена хибридно - на живо и онлайн в платформата MS Teams/

 

 
 
 
Индексиране в 
 
 
 
© Copyright 2017 . All Rights Reserved Списание "Недвижими имоти & Бизнес"