ТЕНДЕНЦИИ ПРИ ПАЗАРА НА ЖИЛИЩА В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Аглика Кънева

Abstract: In this article, key indicators have been examined for the housing market in the European Union over the period 2018 – 2021. A comparative analysis has been made of the dynamics of the countries’ indicators. The major trends of development of the housing market in the European Union have been outlined.

Key words: housing, house price index, house sales index of number of transactions, house sales index of value of transactions, investment in housing.

Сваляне на пълния текст в PDF формат


Връщане към съдържанието на броя

10-та Юбилейна международна научно-практическа конференция

„НЕДВИЖИМИ ИМОТИ & БИЗНЕС”

под патронажа на ректора на УНСС проф. д-р Димитър Димитров

 

 
 
 
Индексиране в 
 
 
 
© Copyright 2017 . All Rights Reserved Списание "Недвижими имоти & Бизнес"