ПРАВОТО НА СТРОЕЖ – ПРАВНИ И ДАНЪЧНИ АСПЕКТИ

Божидар Чапаров, Цветомир Манолов

Abstract: The purpose of this article is to examine and present the specific legal and tax aspects of the created building right. Emphasis is placed on those moments that are specific and most often lead to problems in the activities of individual construction companies. An attempt has been made to systematize them, indicating the main regulations on the issues.

Key words: building right; normative regulation; right of taxation.

Сваляне на пълния текст в PDF формат


Връщане към съдържанието на броя

9-та международна научно-практическа конференция

„НЕДВИЖИМИ ИМОТИ & БИЗНЕС”

под патронажа на ректора на УНСС проф. д-р Димитър Димитров

/конференцията ще бъде проведена хибридно - на живо и онлайн в платформата MS Teams/

 

 
 
 
Индексиране в 
 
 
 
© Copyright 2017 . All Rights Reserved Списание "Недвижими имоти & Бизнес"