ИЗСЛЕДВАНЕ СТЕПЕНТА НА УДОВЛЕТВОРЕНОСТ НА СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ „МЕНИДЖМЪНТ НА НЕДВИЖИМАТА СОБСТВЕНОСТ“ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМЕН СТАЖ

Яна Стоенчева

Abstract: The purpose of the article is to study the level of satisfaction from internship of the students from specialty ”Real estate management” at UNWE and also to reveal the factors that influence it. For the assessment of the satisfaction from internship is used a structured questionnaire which cover several thematic blocks includes individual factors, organizational environment and questions reveals the demographic characteristics of the respondents. Over 70 % of the students give an excellent and very good grade from the internship which indicative the high overall satisfaction. The results of the correlation analysis show moderate to strong relationship between the studied factors and the satisfaction with the internship, as it is strongest in the presence of a mentor and the duration of the internship.

Key words: internship; satisfaction; real estate

Сваляне на пълния текст в PDF формат


Връщане към съдържанието на броя

9-та международна научно-практическа конференция

„НЕДВИЖИМИ ИМОТИ & БИЗНЕС”

под патронажа на ректора на УНСС проф. д-р Димитър Димитров

/конференцията ще бъде проведена хибридно - на живо и онлайн в платформата MS Teams/

 

 
 
 
Индексиране в 
 
 
 
© Copyright 2017 . All Rights Reserved Списание "Недвижими имоти & Бизнес"