ДИСБАЛАНСИТЕ В СФЕРАТА НА НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ

Тихомир Пелов

Abstract: Economic imbalances could occur at all stages of the reproductive process – production, distribution, exchange and consumption. According to different signs of their nature, they could be: macroeconomic, branch, intrabranch, territorial, time, quality, etc. imbalances. The aim of the article is to study the imbalances in the real estate market in Bulgaria by analyzing a number of ratios and indicators.

Key words: real estate market; imbalances; trends.

Сваляне на пълния текст в PDF формат


Връщане към съдържанието на броя

10-та Юбилейна международна научно-практическа конференция

„НЕДВИЖИМИ ИМОТИ & БИЗНЕС”

под патронажа на ректора на УНСС проф. д-р Димитър Димитров

 

 
 
 
Индексиране в 
 
 
 
© Copyright 2017 . All Rights Reserved Списание "Недвижими имоти & Бизнес"