МЕТОДОЛОГИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА АНАЛИЗА НА ПАЗАРА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

Георги Забунов

Abstract: The article examines some features of the real estate market in terms of its specifics as an object of study. The necessity and possibility to study the real estate market with the means of the new institutionalism and the evolutionary economics are discussed. Some possibilities for ideological limitations in the analysis of the real estate market are considered. The author proposes a general research scheme that takes into account possible ideological limitations.

Key words: real estate market; new institutionalism; evolutionary economics; ideology; liberalism; neoliberalism.

Сваляне на пълния текст в PDF формат


Връщане към съдържанието на броя

10-та Юбилейна международна научно-практическа конференция

„НЕДВИЖИМИ ИМОТИ & БИЗНЕС”

под патронажа на ректора на УНСС проф. д-р Димитър Димитров

 

 
 
 
Индексиране в 
 
 
 
© Copyright 2017 . All Rights Reserved Списание "Недвижими имоти & Бизнес"