СОБСТВЕНОСТ И КОНФЛИКТ

Надя Гилина, Ивайло Иванов

Abstract: A classical postulate in economics is that "property" is a key category that forms and develops economic relations. That category is also a basic prerequisite for wealth and power. Are there any dramatic changes in the nature and understanding of the category of "property" twenty years after the beginning of the new century? It is a question of great practical importance. In combination with the changes in the attitudes and actions of the various economic actors brings to the fore the problem of the social conflicts. The conflicts that arise in, on the occasion of and against the property. This article suggests a different authors' view of "property - social conflicts" categories relations and interactions.

Key words: property; conflict

Сваляне на пълния текст в PDF формат


Връщане към съдържанието на броя

10-та Юбилейна международна научно-практическа конференция

„НЕДВИЖИМИ ИМОТИ & БИЗНЕС”

под патронажа на ректора на УНСС проф. д-р Димитър Димитров

/конференцията ще бъде проведена хибридно - на живо и онлайн в платформата MS Teams/

 

 
 
 
Индексиране в 
 
 
 
© Copyright 2017 . All Rights Reserved Списание "Недвижими имоти & Бизнес"