ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЛИЯНИЕТО НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ В СЕКТОР L "ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ"

Николинка Игнатова

Abstract: The object of the study is the enterprises in sector L – Real estate transactions. The subject of the analysis is labor productivity and its impact on the value added in the sector. Indicators that have an impact on labor productivity – number of employees by levels of education, wages and staff costs, structure of employers' labor costs, R&D expenditures in the sector, expenditures related to labor costs, staff qualification, labor movement in sector L (Real estate transactions) – are examined.. The aim is to outline the trends in the use of human resources in sector L (Real estate transactions) and to reveal their impact on the change in value added. The comparative method, index method, increment method, correlation - regression analysis, etc. are applied. The period studied is from 2014 to 2018.

Key words: hired employees; salary; workforce; human resources; value added

Сваляне на пълния текст в PDF формат


Връщане към съдържанието на броя

10-та Юбилейна международна научно-практическа конференция

„НЕДВИЖИМИ ИМОТИ & БИЗНЕС”

под патронажа на ректора на УНСС проф. д-р Димитър Димитров

 

 
 
 
Индексиране в 
 
 
 
© Copyright 2017 . All Rights Reserved Списание "Недвижими имоти & Бизнес"