ЧУЖДЕСТРАНЕН ОПИТ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ПУБЛИЧНА НЕДВИЖИМА СОБСТВЕНОСТ

Антон Праматаров

Abstract: The problem of public property management is very topical and is subject to increased research interest
both in Bulgaria and abroad. It allows interested people to get acquainted with some of the best global practices
concerning the management of public real estate. The main purpose of the paper is to analyze the foreign experience in
public real estate management. The subject of the research is the practice in public real estate management in several
European countries – United Kingdom, the Netherlands, Poland, Germany, Italy and Moldova.

Key words: foreign experience, management, public real estate

Сваляне на пълния текст в PDF формат

Връщане към съдържанието на броя

10-та Юбилейна международна научно-практическа конференция

„НЕДВИЖИМИ ИМОТИ & БИЗНЕС”

под патронажа на ректора на УНСС проф. д-р Димитър Димитров

 

 
 
 
Индексиране в 
 
 
 
© Copyright 2017 . All Rights Reserved Списание "Недвижими имоти & Бизнес"