НАСОКИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ НА ГРАФИЧНИЯ ДИЗАЙН В БИЗНЕСА

Филип Бояджиев

Abstract: The article discusses modern business communication issues based on graphic design and the ability to communicate the message with visual language. Emphasis is put on using the graphic design to develop a company website. Practical advice is provided on how to build a corporate website layout with its core components, content, typography, color.

Key words: Graphic design, Web site, Business, Typography, Color

Сваляне на пълния текст в PDF формат

Връщане към съдържанието на броя

9-та международна научно-практическа конференция

„НЕДВИЖИМИ ИМОТИ & БИЗНЕС”

под патронажа на ректора на УНСС проф. д-р Димитър Димитров

/конференцията ще бъде проведена хибридно - на живо и онлайн в платформата MS Teams/

 

 
 
 
Индексиране в 
 
 
 
© Copyright 2017 . All Rights Reserved Списание "Недвижими имоти & Бизнес"