РЕАЛИЗИРАНЕТО НА ПРОЕКТИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ НА МЕСТНО РАВНИЩЕ – ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРИВЛЕКАТЕЛНОСТ НА ГРАДСКАТА СРЕДА (ПО ПРИМЕРА НА ПРОГРАМА „ВАРНА – ЕВРОПЕЙСКА МЛАДЕЖКА СТОЛИЦА”)

Миглена Станева, Антоан Влаев

Abstract: The report examines the initiative for channeling young people's innovative vision for urban development under the “Varna - European Youth Capital” program. The concept of the program and the key directions are clarified. The objectives, activities and approved projects are presented under the key strand "Inno Think Tank". On this basis, "Conceptual Design for the Construction of a Multifunctional Sport and Recreation Zone" was developed in the Levski neighborhood, Varna. Increases in the investment attractiveness of the urban environment and in the involvement of the public in European local-level programs are expected as a result of the realization of the projec.

Key words: European programs, local level, urban environment, youth

Сваляне на пълния текст в PDF формат

Връщане към съдържанието на броя

10-та Юбилейна международна научно-практическа конференция

„НЕДВИЖИМИ ИМОТИ & БИЗНЕС”

под патронажа на ректора на УНСС проф. д-р Димитър Димитров

 

 
 
 
Индексиране в 
 
 
 
© Copyright 2017 . All Rights Reserved Списание "Недвижими имоти & Бизнес"