ИЗМЕРВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ФИРМИ ЧРЕЗ DEA МОДЕЛ ЗА ПЕРИОДА 2007-2015 ГОДИНА

Светлина Иванова

Abstract: The article presents a nonparametric method for calculating the economic efficiency of construction companies. The study period is 2007-2015. On the basis of the survey results, guidelines have been proposed to increase the cost-effectiveness of construction companies.

Key words: economic efficiency, construction companies, real estate.

Сваляне на пълния текст в PDF формат

Връщане към съдържанието на броя

9-та международна научно-практическа конференция

„НЕДВИЖИМИ ИМОТИ & БИЗНЕС”

под патронажа на ректора на УНСС проф. д-р Димитър Димитров

/конференцията ще бъде проведена хибридно - на живо и онлайн в платформата MS Teams/

 

 
 
 
Индексиране в 
 
 
 
© Copyright 2017 . All Rights Reserved Списание "Недвижими имоти & Бизнес"