ФАСИЛИТИ МЕНИДЖМЪНТЪТ В БОЛНИЧНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ В БЪЛГАРИЯ

Антон Праматаров, Силвия Трифонова

Abstract: The article aims to investigate a specific problem in healthcare - the need to increase the efficiency of facility management and to optimize all supporting activities in the large hospitals of Bulgaria, thus reducing their accumulated long-term debt obligations. The methodology of the analysis includes a SWOT analysis of the strengths and weaknesses, the possibilities and threats of the facility management of the medical institutions in Bulgaria, following the example of the Military Medical Academy (MMA), Sofia. The analysis is oriented towards finding a balance between the limited financial resources in the healthcare system and the efficiency of the management of commercial companies in the system.

Key words: Healthcare, facility management; Military Medical Academy (MМА)-Sofia.

Сваляне на пълния текст в PDF формат

Връщане към съдържанието на броя

10-та Юбилейна международна научно-практическа конференция

„НЕДВИЖИМИ ИМОТИ & БИЗНЕС”

под патронажа на ректора на УНСС проф. д-р Димитър Димитров

 

 
 
 
Индексиране в 
 
 
 
© Copyright 2017 . All Rights Reserved Списание "Недвижими имоти & Бизнес"